titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
302

Pripomienka:
chcem sa opýtat prečo sa pri výmene osvetlenia na severe nemontujú led svetla ktoré sú veľmi sporivé a majú veľmi dlhú životnosť až 30 rokov ale sa dávajú obyčajné ktoré bude po 10-15 rokoch znovu menit asi má niekto s toho osoh toto je transparentnosť!!!

Popis plnenia:
Pri výmene svietidiel na Ul. Jilemnického sa prihliadalo najmä na zosúladenie nového osvetlenia s existujúcim, na ktoré vplýva mnoho faktorov,.majú dlhú životnosť, sú dobré na údržbu a najmä vyhovujú pre reguláciu napätia.

Dátum plnenia:
23.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky