titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
299

Pripomienka:
Chcem sa spýtať kompetentných, že aký účel plni dopravný značka "zákaz zastavenia a státia" 30m na obidve strany, ktorá je umiestnená medzi trhoviskom a hlavným vchodom do nemocnice (pred bývalou pristávacou plochou vrtuľníka zachr. zdrav.služby. Táto značka mala opodstatnenie vtedy keď sa táto plocha využívala. Keďže pre tento vrtuľník je už vyhradený iný priestor priamo v areáli nemocnice tak ani priestora ani dopravná značka nemajú opodstatnenie.Jedine, že by slúžila pre MP na vyberanie pokuty. Podľa mňa by aj túto plochu mesto mohlo využiť pre iné účely (napr.na verejné platené parkovisko) alebo odstránením uvedenej značky by sa mohol predlžiť úsek plateného parkoviska, ktorý v súčasnosti začína za hlavným vchodom do nemocnice napravo od uvedenej dopravnej značky.

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Pracovníci Mestského úradu v Martine v spolupráci s Dopravným inšpektorátom v Martine prehodnotia osadenie spomínanej dopravnej značky v rámci jesennej obhliadky dopravného značenia ešte v októbri 2012.

Dátum plnenia:
23.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky