titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
298

Pripomienka:
Na našom sídlisku sa pri vychádzkach s deťmi opätovne stretávam s problémom, že majitelia veľkých psov, často sú to vyslovene bojové plemená, sa s nimi prechádzajú bez náhubku a bez vodítka. Na sídlisku sa pohybuje množstvo malých detí a myslím, že situácia by sa mala riešiť skôr, ako dôjde k nejakému nešťastiu. Druhý problém je so psími exkrementami, ktorými sú zamorené trávniky, na ktorých sa deti hrajú.

Popis plnenia:
Súčasná právna úprava, týkajúca sa voľného pohybu psov zatiaľ nešpecifikuje podrobnosti o pohybe psov „bojových“. Pojem „bojový pes“ nie je v legislatíve doposiaľ definovaný. Nie je vo všeobecnosti zakázaný ani pohyb psa bez vôdzky a ochranného náhubku, okrem osobitných prípadov. Voľný pohyb je zakázaný iba vo vybraných zónach mesta, ktoré sú označené príslušnou zákazovou tabuľkou (pešia zóna, niektoré parky a pod.). Všade inde je voľný pohyb psa, t.j. bez uviazania na vôdzke, povolený. Povinnosť nasadiť psovi ochranný náhubok platí len v prípade, že ide o takého psa, ktorý už v minulosti pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Takýto pes je zaradený do kategórie nebezpečný pes a jeho vlastník ho musí označovať osobitnou evidenčnou známkou s textom Nebezpečný pes. Keďže chovateľské problémy boli v našom meste dlhodobo prehliadané, mesto Martin asi pred dvomi rokmi pristúpilo k ich riešeniu ráznejšie, so snahou zaujať dlhodobú stratégiu riešenia tejto problematiky. Svoju pozornosť zameralo najmä na neporiadnych chovateľov psov. Prvým krokom bola osveta v podobe listu, ktorý dostal od mesta každý prihlásený chovateľ psa. Obsahoval výňatky kompletnej chovateľskej legislatívy, ktorá chovateľom psov nariaďuje odstránenie exkrementov z verejných priestranstiev bezprostredne po znečistení. List obsahoval aj ekologický plagát, vysvetľujúci potrebu odstraňovania psích exkrementov z verejných priestranstiev a aj plagát, ktorý informuje o tom, ako predchádzať komplikáciám vyplývajúcim z nesprávneho chovu psa. Dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo pre takýto krok bol, že väčšina chovateľov psov po zistenom priestupku argumentovala tým, že nemali vedomosti o tom, aké povinnosti a zákazy legislatívne normy stanovujú. Treba však povedať, že psie exkrementy nie sú klasifikované ako nebezpečný odpad, preto je možné ich vyhodiť do ktoréhokoľvek koša na komunálny odpad. V snahe vytvoriť lepšie podmienky pre chovateľov, rozmiestnilo mesto špeciálne koše s držiakmi na vrecká v sídlisku Zátručie, no neosvedčilo sa to. Sledovali sme podiel exkrementov v smetných nádobách a väčšinou tam bol iný komunálny odpad a vandali vrecúška i koše zničili krátko po ich osadení. Napriek takejto adresnej osvete, kedy mesto poučilo všetkých registrovaných chovateľov psov, je problém znečisťovania verejných priestranstiev stále aktuálny. Veľkú mieru svojej činnosti v priebehu cel ého roka zameriava na dodržiavanie tejto povinnosti chovateľov psov aj mestská polícia, ktorá môže každé jej nesplnenie riešiť pokutou. V blokovom konaní je to suma do 33 eur a v správnom konaní až do 65 eur. Upozorniť na nedodržanie tejto povinnosti môže každý občan, tým, že zavolá na číslo Mestskej polície – 159. Je na zamyslenie, či budete voči tejto povinnosti ľahostajní a budete riskovať pokutu, keďže igelitové vrecúška stoja pár centov. K tejto téme by sme ešte radi dodali, že mesto pred dvomi rokmi podpísalo zmluvu s firmou, ktorá nasadila do mesta motorové štvorkolky a tie z verejných priestranstiev vysávajú psie exkrementy. V súčasnosti ich ešte v uliciach nevidieť, dostanú sa tam hneď, ako to počasie dovolí.

Dátum plnenia:
12.02.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky