titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
297

Pripomienka:
Obyvateľom Horného Záturčia sa nepáči, ako chcete "rekonštruovať" chodníky v tejto mestskej časti. Videli ste, pán primátor, v akom stave sú tie chodníky v súčasnosti? Záplata na záplate, vyčnievajúce a rozpadajúce sa obrubníky, niekoľkocentimetrové nerovnosti, v ktorých v zime zamŕza voda. Kto bude zodpovedný, ak sa na takomto chodníku stane úraz?
Nebolo by lepšie finančne prispieť SPP, aby tie chodníky urobili tak, ako si to daňoví poplatníci tohto mesta zaslúžia? Mimochodom, chodia sem na prechádzky aj obyvatelia zo sídliska. Za pochopenie ďakujeme.

Popis plnenia:
V uliciach viacerých mestských častí už od mája prebieha rozsiahla rekonštrukcia plynovodov. Dobrou správou však je, že okrem zrekonštruovaných plynovodov tu zároveň pribudnú aj opravené chodníky, ktoré z veľkej časti financuje SPP. Mesto Martin ako aj ostatné slovenské mestá fungujú kvôli nepriaznivému finančnému stavu v krízovom režime, kedy sú peniaze používané len na havarijné stavy. V mestskej časti Záturčie práve prebieha rekonštrukcia chodníka na Zámockej ulici, ktorá je takisto dôsledkom výmeny a opravy plynovodov. Na kúpu nových obrubníkov boli použité peniaze z Výboru mestskej časti. Keďže mestská časť má obmedzené finančné prostriedky a mesto vo svojom rozpočte nemá vyhradené prostriedky na komplexnú rekonštrukciu chodníkov v meste, poslanci za mestskú časť Záturčie chcú každý rok z peňazí pre mestskú časť zrekonštruovať aspoň jeden chodník. Budúci rok plánujú pokračovať s rekonštrukciou chodníka na Ul. Riečiny a takto postupne obnovia všetky chodníky. V prípade akýchkoľvek nápadov ako situáciu zlepšiť alebo pomôcť vyriešiť môžu občania kontaktovať poslancov za mestskú časť Záturčie, ktorých kontakty sú na webovej stránke mesta.

Dátum plnenia:
3.11.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky