titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
296

Pripomienka:
01.06.2012 som pripomienkoval umiestnenie nádob na komunálny odpad,plasty a sklo na ulici M.Dulu ktoré zaberajú parkovacie miesta.Odvtedy sa však bohužiaľ nič nezmenilo resp. posunulo sa to ešte k horšiemu.Už nezaberajú len 2 parkovacie miesta ale až 4.To máme skutočne toľko prebytočných parkovacích miest aby na nich bezdôvodne stály nádoby na smeti??? len škoda že obyvatelia na ul.M.Dulu už nemajú kde parkovať!!! A navyše už týždeň nesvieti verejné osvetlenie !!!

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet, z dôvodu dovoleniek pôjdu pracovníci úradu na obhliadku stojiska v budúcom týždni. Ak by bola v blízkosti voľná trávnatá plocha, stojisko by mohlo byť vybudované tam. Ďalší postup však bude známy až po stretnutí s predsedom Výboru mestskej časti, z ktorej peňazí by bolo nové stojisko hradené. Čo sa týka nefunkčného verejného osvetlenia ide o dlhodobejšiu záležitosť. Súvisí s rekonštrukciou chodníkov a verejného osvetlenia vo Vrútkach, ktorá však už skončila.

Dátum plnenia:
4.9.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky