titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
294

Pripomienka:
Vrátili sme sa z dovolenky z Krkonôš a vždy keď sa vrátim z Česka, tak mám zmiešané pocity, prečo aj v Martine nie je to tak. Bývam na sídlisku Priekopa IV. a hneď som si všimla, že ako sídli Neografia expedícia, priestor pri Kolkárni vôbec nie sú pokosené priestranstvá.
Ďalej na Kratinovej ulici-odbočka na Ulicu Volgogradská sú v asfalte veľké diery-to je už niekoľkoročná záležitosť. Nechápem, čo robí Mestská polícia, že neupozorňuje.

Teší ma, že Podháj má krásny kruhový objazd. Mesto MARTIN musí byť kvitnúce, nie betónové.Viete aké sú prenádherné kruhové objazdy vo Vrchlabí, Trutnove, Špindlerov Mlýn....., dokonca uprostred majú aj malé fontánky.Všimla som si aj to, že smerom do Martina na zastávke prvej od SAD je chodník zarastený burinou po celej dlžke. Fakt,
milí poslanci Vy si to nevšímate.


S pozdravom Mária Michalková z Priekopy.

Popis plnenia:
Z rozpočtových prostriedkov má mesto naplánované činnosti zamerané na udržiavanie čistoty a poriadku na území mesta na celý rok. To znamená že kosba, ošetrovanie zelene, čistenie verejných priestranstiev sa nedeje náhodne, ale je dopredu plánované vzhľadom na finančné možnosti, ročné a vegetačné obdobie, podujatia v meste, pripomienky poslancov a občanov, a podobne. Napríklad kosba trávnatých plôch sa tento rok uskutočňuje tri krát a čistenie obrubníkov na chodníkoch chemickým postrekom sa uskutočňuje raz. V prípade prímestských zastávok je to SAD, naše zástavky MHD si čistíme a v ostatných dňoch sa im vo zvýšenej miere venovali aktivační pracovníci, ktorí čistili ich okolie vrátane vykášania burin a náletových drevín. Čo sa týka kruhovej križovatky na Podháji - pred dvoma mesiacmi sme ju nechali vysadiť kvetmi, čo sa u občanov stretlo s úspechom a dostávame na jej stav mnoho pozitívnych reakcií. Aj vám odporúčame, aby ste si ju išli pozrieť a sám posúdili jej stav, či je podobný ako v mestách, ktoré ste chválili.

Dátum plnenia:
21.8.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky