titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
293

Pripomienka:
Dobrý deň, pohybujem sa na inval. vozíku. Teraz sú celkom dobre urobené chodníky s nájazdmi. Keď ale chcem ísť do Vrútok, tak v mieste pri Kolibe - medzi Partizánskym cintorínom a odbočkou na Kolóniu Hviezdu- je pred vstupom na chodník urobená priehlbina na odtok vody pri daždi. Vozíčkar cez ňu neprejde, ostane tam zakliesnený, -ako som tam zostala aj ja. Tento úsek - od Koliby po odbočku musím prejsť po ceste a som vystavená nebezpečiu od áut - krajnica je v tých miestach veľmi úzka. Odborník by to určite vedel urobiť tak, aby som chodník mohla používať aj ja. Ďakujem za prípadnú opravu.Čavajdová

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Keďže nejde o cestu vo vlastníctve mesta, pri akomkoľvek zásahu do telesa cesty I/18 musí mať mesto súhlas správcu ako aj príslušného cestného správneho orgánu, ktorým je v tomto prípade Krajský úrad pre CDaPK v Žiline. Mesto Martin už podniklo kroky, ako nájsť riešenie úpravy v tomto mieste a vyhovieť aj obyvateľom, ktorí sa pohybujú na invalidnom vozíčku. Stanovisko zo Slovenskej správy ciest, IVSC ZA však získame až v priebehu najbližšieho mesiaca. Úprava nájazdu je však podmienená aj tým, či budeme mať na to finančné prostriedky.

Dátum plnenia:
7.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky