titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
292

Pripomienka:
Osvetlenie nesvieti v Záturčí.

Popis plnenia:
Odpoveď sme zverejnili pri predchádzajúcej pripomienke.

Dátum plnenia:
3.8.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky