titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
291

Pripomienka:
dňa 22.7.2012 svieti verejné osvetlenie počas dňa a večer keď je tma tak nesvieti!!

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku, ide o bežnú poruchu, pri ktorej vietor zoskratoval vedenie. Závadu sme vyriešili 25. Júla.

Dátum plnenia:
3.8.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky