titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
289

Pripomienka:
Chcel by som požiadať zodpovedných aby sa venovali údržbe verejnej zelene na Podháji. Konkrétne sa jedná o prerastené stromy a kríky, ktoré vrastajú do prechodového prierezu ulíc a chodníkov na uliciach Žingorovej, Gorkého aj iných ulíc. Človek, ktorý tade musí prechádzať denne do zamestnania, alebo na autobus sa vystavuje nebezpečenstvu poranenia hlavy, očí, a poškodeniu dáždnikov. Vrcholom všetkého je chodník na ulici Nešporova od domu č.2 smerom k pohostinstvu Desina, kade sa už vôbec nedá prejsť-taký je zarastený. Verejná zeleň zakrýva aj dopravné značenie a spôsobuje škrabance na laku áut. Cez prázdniny by mohli napríklad brigádnici firmy Brantner tieto stromy ostrihať. Ďakujem za to, že sa tomuto problému budete venovať. Brandejský

Popis plnenia:
Pracovníci mestského úradu vykonali obhliadku zelene na uliciach Podhaja dnes ráno 4.9.2012. Staré a vyschnuté stromy budú zaradené do plánu výrubu ešte v mesiaci september. Pracovníci v tento deň zároveň orežú aj stromy a kríky, ktorých konáre bránia občanom bezpečnému prechodu po chodníkoch.

Dátum plnenia:
4.9.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky