titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
285

Pripomienka:
Dobrý deň,ako vidím,v našom meste sa stále čosi deje a opravuje Je to dobre.Keďže bývam v Záturči,chcem sa opýtať,čo mesto plánuje urobiť pre toto tak trochu od mesta zanedbané sídlisko.Zišiel by sa park na oddych a relax,nepoužiteľný nadchod buď dokončiť,alebo zbúrať,budova,kde už sú len farby-laky patriace súkromníkovi chátra a budí zlý dojem.Nič tam nemáme,teda okrem potravín a lekárne.A samozrejme krčiem. Zišlel by sa aj nový asfalt na cestu s parkoviskom oproti škole rovnobežnú s hlavnou cestou.Záturčie je sídlisko mladých.Deti nám odrastajú,ale aj pribúdajú.Nemajú sa poriadne kde vyblázniť,klub voľného času v nevyhovujúcich suterénnych podmienkach zavreli.Hore,kde bol nábytok nad predajňou Jednoty je voľný priestor.Čo tak tam urobiť klub pre deti a mamičky na materskej.Budova patrí Jednote,to viem,ale dá sa to riešiť aj formou prenájmu. Psíkovia sa nemajú kde vybehať a je ich tam veľa-chcelo by to urobiť ohradený priestor,kde by psíčkar mohol svojho psíka vypustiť bez toho,aby niekomu vadil-miesto pri garážach na konci sídliska je nevyužité. Môžem sa opýtať,či sa aj my dočkáme nejakých zmien? Ďakujem Katka

Popis plnenia:
Mesto sa pre finančnú krízu ocitlo v situácii, kedy sa s investičnými akciami počíta len v prípade havarijných stavov. Hoci nadchod v Záturčí nepôsobí bezpečne, staticky je v v poriadku, čo potvrdzuje aj certifikát a mesto, bohužiaľ, nemá potrebné financie na to, aby túto stavbu dalo zrekonštruovať alebo asanovať. Čo sa týka parkoviska oproti škole, jeho rekonštrukcia je zaradená v pláne investičných akcií do roku 2014. Priestor nad Jednotou nie je mestský, mesto preto nemôže s týmto priestorom počítať. V prípade, že máte nápad, kde by sa dal urobiť klub pre mamičky s deťmi, spojte sa s poslancami za mestskú časť. Podľa platnej legislatívy mesto neurčuje priestor, kam psy môžu ísť, ale práve naopak VZN o voľnom pohybe psov upravuje, na ktoré miesta psy nemôžu (školské a zdravotnícke zariadenia, detské ihriská, parky, cintoríny). Majiteľ psa má mať pocit, že v chove psa nie je nadmerne obmedzovaný, avšak zároveň musí mať vedomie, že všade, kde sa so psom nachádza, platia pravidlá, ktoré ak poruší, bude za to potrestaný. Tzv. venčoviská sa na Slovensku neosvedčili. Asi najzávažnejším problémom venčovísk je zvýšená koncentrácia infekčných patogénov na malej ploche a tým aj zvýšená pravdepodobnosť a riziko toho, že zdravý pes by v priestoroch venčoviska ochorel – aj niektorými chorobami prenosnými na človeka. Zároveň by tu mohlo dôjsť aj k vzájomným konfliktom medzi psami, čo by mohlo viesť aj k zvýšenému riziku pohryzenia ľudí, ale i psov navzájom. V prípade, že sa občania stanú svedkom nedodržiavania pravidiel (najmä ohrozovanie osôb psami či neodstránenie exkrementu) treba to okamžite nahlásiť na Mestskú políciu v Martine na bezplatné tel. číslo 159.

Dátum plnenia:
23.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky