titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
283

Pripomienka:
Som prekvapená reakciou pána primátora na zrušenie 6. ročného gymnázia. My učitelia ZŠ sme s týmto krokom spokojní, lebo aspoň nejakí šikovní žiaci nám zostanú. Nemal by aj pán primátor obhajovať ZŠ ako zástupca zriaďovateľa? Jemu by asi tiež malo záležať na to, či mestské školy bud mať dosť žiakov, si myslím. Alebo už je v tom veľká politika?:-(

Popis plnenia:
V tomto prípade ide o komentár, ktorý by patril skôr na diskusné fórum a nie na našu stránku, ktorá je určená na pridávanie podnetov, pripomienok, postrehov či otázok. Ako viete, mesto Martin nie je zriaďovateľom Gymnázia V. P. T. a teda nemá v tejto veci žiadne právomoci. Keďže však ide o problém, ktorý sa dotýka veľkej skupiny Martinčanov, primátor A. Hrnčiar využíva možnosti, ktoré mu dáva jeho pozícia poslanca NRSR a snaží sa hľadať vhodné riešenie v spolupráci so zriaďovateľom školy, ministerstvom školstva, ale aj inými odborníkmi z oblasti školstva. Preto ho zaujíma aj váš názor a bude vás osobne kontaktovať.

Dátum plnenia:
1.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky