titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
282

Pripomienka:
Aj keď nie som trvalý obyvateľ Martina, no predkovia pochádzajú odtiaľ, poznám ho a veľmi oceňujem úroveň transparentnosti. K jej zdokonaleniu dávam ako inšpiráciu jeden malý nápad. Mesto by mohlo zaviesť akýsi rating volených zástupcov. Každý občan Martina, ktorý by sa zaregistroval do el systému mesta, by mal pridelný jeden elektronický hlas pre každého zástupcu napr. ak je počet poslancov 20+ starosta, tak by mal 21 hlasov a tie by mohol pridelovať kedykoľvek neanonymne ktorémukoľvek poslancovi, maximálne jednému všetko. Tak by bolo dobre vidieť poradie oblúbenosti poslancov, ktoré by sa v čase stále menilo. Technicky by mohli byť viaceré varianty tohto systému, dokonca by sa dalo uvažovať aj o systéme odmeňovania na základe ratingu.

Popis plnenia:
Ďakujeme za zaujímavý nápad. Keďže uvažujeme nad zmenou štruktúry stránky, určite ho zvážime. Aj keď vami navrhovaný rating volených zástupcov by bol šikovným spôsobom ako zistiť výšku ich tzv. kreditu u voličov, či by však body odrážali aj skutočný názor Martinčanov, by sa nedalo zaručiť. Netreba zabúdať, že dôležité sú vždy hlasy vo voľbách. Úskalím vášho nápadu môže byť napríklad to, že poslanci sú často postavení do situácie, kedy musia robiť zodpovedné, ale mnohokrát na prvý pohľad aj nepopulárne rozhodnutia. Vďaka nim je Martin jedným z najmenej zadĺžených miest na Slovensku. Populárnymi rozhodnutiami by síce získali viac bodov, no mesto by smerovalo do červených čísel.

Dátum plnenia:
4.9.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky