titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
279

Pripomienka:
Dobrý deň.
Chcem navrhnúť bezbarierovú úpravu prechodu pre chodcov v Záturčí ul. A. Stodolu pri škôlke. Na frekventovanej trase Sever -Tulip - Záturčie je to už asi posledná bariera.
Ďakujem.

Popis plnenia:
Váš podnet posunieme Výboru Mestskej časti, ktorý sa ním bude zaoberať na svojom najbližšom stretnutí. Investícia nebola zaradená do plánu investičných akcií na rok 2012. Poslanci za danú mestskú časť však môžu rozhodnúť o investícii v rámci svojej mestskej časti a uvoľnia aj potrebné financie z peňazí určených na investície práve v ich mestskej časti. O výsledku stretnutia vás budeme informovať.

Dátum plnenia:
1.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky