titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
276

Pripomienka:
Nedávno som šiel s manželkou na prechádzku k jedľovinám. Je tam raštauračné zariadenie, kde sa občerství veľa občanov, ktorí si idú na prechádzku sso svojimi deťmi. Je tam pekné prostredie, melý detský kútik. Keď sa prejde cez lávku cez potok na druhú stranu v pravo, je tam také zbúranisko. V tom je spústa odpadu. Zrejme to tam ukladajú z vyššie postavenej chaty. Okolie je cele znečistené odpadom. Prosím kompetentných o zabezpečenie poriadku v tejto lokalite.
Ďakujem.

Popis plnenia:
Jedľoviny ako aj oblasť pri rieke Turiec na Podháji sa budú čistiť v rámci Jarnej očisty najbližšiu sobotu 5. mája. Vítaný je každý dobrovoľník. Bližšie informácie nájdete aj na tejto stránke. http://www.martin.sk/index_old.php?clanok=1335708967

Dátum plnenia:
2.5.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky