titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
273

Pripomienka:
Prosím Vás o informáciu, ako bude mesto riešiť otázku starej pergoly na sídlisku Ľadoveň pri uliciach Michaeliho, Gogoľová...Pergola na Ľadovni je v dezolátnom stave. Železná konštrukcia vydrží ešte pár rôčkov avšak drevené trámy, ktoré zakrývajú elektrické rozvody sú zhnyté a padajú na chodník pod pergolou, čím ohrozujú ľudí. Z niektorých vytrčajú klince.Pred časom bola časť pergoly "ohradená" červenou páskou, ktorá mala zrejme zabrániť tomu, aby ľudia tadiaľto neprechádzali.Páska nič nevyriešila.K tejto problematike sa mali dokonca občania vyjadrovať písomne, či pergolu opraviť alebo zbúrať.Doposiaľ však táto otázka zostala nevyriešená.Mne, ako obyvateľovi Ľadovne, stará pergola v podstate nevadí.V zime je tam aspon "odhrnutý" chodník a da sa tam schovať pred dažďom.Trápia ma však padajúce dosky a tie, ktoré z pergoly visia dole.Ak v súčastnej dobe nie je na opravu alebo zbúranie pergoly, bolo by vhodné,aby sa odstránili aspon stare, zhnyte dosky, káble a staré osvetlenie, ktoré by mohlo ohrozovať chodcov.......Prosím Vás preto o vyjadrenie, ako bude mesto túto otázku riešiť. Ďakujem za pochopenie.

Popis plnenia:
Pergola na Ľadovni bola pre občanov nebezpečná a čoskoro bude už minulosťou. Keďže mesto nemá peniaze na jej opravu, na základe rozhodnutia Výboru mestskej časti Ľadoveň ju dalo odstrániť. Jej asanácia sa uskutoční v priebehu októbra 2012. Na jej mieste budú postupne umiestňované lavičky, smetné koše a mobiliár.

Dátum plnenia:
8.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky