titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
269

Pripomienka:
Dobrý deň, chcela by som upozornit ná problematiku vzniku smetiska. Je to lokalita, ktora začína ná hranici mesta Vrútky a Martina, konkrétne pri futbalovom ihrisku Priekopa. Smetisko sa nachádza pri chodníku, ktorý vedie popri rieke Turiec.Táto lokalita bola vyčistena od naletovych krovin, ale odpad tam ostal a vyzerá to hrozne. Sama pri každej prechádzke nosím plnú tašku plastových odpadov, ale toto je už na jedného moc. Preto touto cestou ŽIADAM O Pomoc, pretože za chvíľu skončíme obklopení odpadkami. Bolo by vhodné zaviesť vysoké sankcie za znečisťovanie prostredia. ĎAKUJEM a verím, že moju pripomienku nemienite len tak zo stola.

Popis plnenia:
Na jar mesto často bojuje s tzv. čiernymi skládkami na viacerých miestach. Preto nedávno zorganizovalo akciu Jarná očista, v rámci ktorej sa mohli dobrovoľníci zapojiť do čistenia dvoch lokalít v meste – ľavý breh rieky Turiec na Podháji a Lesopark Jedľoviny v Priekope. Aktuálne v meste končí aj ďalšia očista, v podobe rozvážania veľkokapacitných kontajnerov, kam mohli obyvatelia voziť objemný i drobný stavebný odpad. O harmonograme odvozu tohto odpadu mesto informovalo obyvateľov prostredníctvom sms správ vždy deň pred umiestnením takéhoto kontajneru v ich danej mestskej časti. Kompletné informácie o vývoze odpadu nájdete aj na http://www.brantnerfatra.sk/pre-verejnos/zberny-dvor.html Pokiaľ ide o skládku, o ktorej hovoríte, mesto preverí, či sa jedná o neriadenú skládku odpadu, alebo skládku nebezpečného odpadu a vyzve vlastníka, aby bola skládka zlikvidovaná.

Dátum plnenia:
1.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky