titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
267

Pripomienka:
Chcela by som Vás upozorniť na havarijný stav nového detského ihriska na ulici Majerníka. Hojdačky sú rozpadnuté, 3 hojdačky sú úplne odlomené a kovové časti vytŕčajú zo zeme. Myslím, že sú doslova život ohrozujúce. Som matkou dvoch detí a pobyt na takto neupravenom a nekvalitne vyrobenom ihrisku mňa aj ostatných rodičov stresuje. (Minulý rok už boli niektoré kusy nahradené novými - rovnako nekvalitnými a sú opäť zdevastované). Myslím, že by bolo namieste zamyslieť sa nad novým dodávateľom preliezok. Prosím o urýchlené riešenie a verím, že sa problému budete venovať s dôležitosťou, ktorú si vyžaduje.
S pozdravom Mgr. Klára Blahová

Popis plnenia:
V najbližších dňoch obíde poslanec za túto mestskú časť spolu s pracovníkom mestského úradu celú štvrť a spíšu stav mobiliáru, pričom sa určí, ktoré hojdačky, lavičky a podobne sa budú vymieňať, resp. opravovať. Poškodené hojdačky ako aj iný mobiliár v mestskej časti Košúty mesto opravuje takmer každý polrok, pretože ich ničia vandali. Opravy pravidelne zoberú príliš veľa peňazí určených celej mestskej časti. V tomto prípade mesto prosí miestnych obyvateľov o pomoc, aby neboli nečinní, keď takéto poškodzovanie zbadajú. Okamžite treba volať Mestskú políciu, ktorá môže problém riešiť v zmysle zákona. Mesto chce problém riešiť trvalejšie, preto plánuje do tejto štvrte už čoskoro zaviesť kamerový systém.

Dátum plnenia:
11.5.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky