titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
265

Pripomienka:
K pripomienke 256, že mestská polícia polícia musí reagovať porušovanie zékona a priestupok riešiť v zmysle zákona, to už neplatí na Mudroňovej, tam parkujú autá na tráve, resp. na jej zbytkoch a mestská polícia to nevidí alebo nechce vidieť

Popis plnenia:
O komplikovanej dopravnej situácii na Mudroňovej ulici mesto vie. Bohužiaľ, parkovanie, o ktorom hovoríte, je skôr problém súkromných zdravotníckych zariadení, ktoré síce vytvorili parkovacie miesta v dvorných častiach pozemkov, no zabezpečili ich prostredníctvom rampového parkovacieho systému tak, že bežní obyvatelia tu nemôžu parkovať. Vlastníkom okolitých pozemkov a zelene je Slovenská správa ciest, mesto tu má preto obmedzené možnosti, ako situáciu riešiť. S majiteľmi zdravotníckych zariadení už niekoľkokrát vyvolalo stretnutia na túto tému, otvorenie rámp je však vždy len krátkodobé a situácia sa po krátkom čase opäť vráti na začiatok. Nové parkovacie plochy mesto v tomto priestore nedokáže postaviť aj kvôli nevysporiadaným pozemkom, ktoré nemajú jedného majiteľa.

Dátum plnenia:
26.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky