titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
264

Pripomienka:
Rekonštrukcia a modernizácia zmení centru mesta výrazne tvár
pridané: 25.03.2011, kategória: aktuality

...tak hrdo bol nazvaný projekt,ktorý naozaj zmenil tvár mesta. Hlavne na Severe. Občania boli požiadaní,aby mali trpezlivosť s tým, že budú mať obmedzený pohyb po svojej mestskej časti. Obmedzený je slabé slovo. Všetko sa dá pochopiť aj tolerovať,len musí človek vidieť cieľ. A tento je v prípade modernizácie mestskej časti Sever, kdesi v nedohľadne. Predpokladám, že prostriedky na to určené boli limitované čo do množstva aj času. Prinajmenšom to druhé, je určite prekročené. Občania sú "nadšení" pracovným elánom cca 3-6 robotníkov (teda poväčšine je polovica pracovný dozor). Iskra nádeje skrsne v človeku, keď prídu mechanizmy,ktoré veci posunú o piaď dopredu. To, že čo dva dni pracne betónovali,murovali,prípadne obkladali,tak to za ďalšie dva dni po opätovnom premeraní odborného dohľadu zase zbúrajú, rozkopú a rozoberú, na to sme si už zvykli. Že robotníci cez leto nechali uprostred komunikácie,(kde chodili autá,ľudia ako dospelí,tak i deti),zapnutú miešačku bez dozoru, tak to nás trochu štvalo, ale čo už. Taktiež laikovi ostáva rozum stáť nad stavbou -polyfunkčný objekt sa nazýva tuším. No takto už dnes stavajú hádam len v Letanovciach alebo v podobných osadách. Dnes, keď sú firmy,ktoré dokážu postaviť rodinný dom za pár týždňov, tak my staviame celú jeseň,celú zimu-jar si nedovolím povedať, lebo od mrazov tam nebola ani noha. Načo v parku-námestí také monštrum? A vôbec,kto robil taký projekt, kto to schválil? Kto vyberal tú "superkvalitnú firmu" ,ktorá okrem pár odborných pracovníkov-pár je v tomto prípade výstižné slovo- zamestnáva asi dva páry nekvalifikovaných robotníkov. Na vlastné oči vidíme, ako príde skupinka-zakaždým iná, majster im ukazuje ako držať lopatu,krompáč,klásť dlaždice. Darmo sa bude mesto vyhrážať firme súdom. Na takej firme nič nevysúdi. Ako sa dali počuť robotníci,častokrát ani na výplaty nemá. Preto taká fluktuácia a malý počet ľudí na pracovisku. Zámer bol vynikajúci, projekt na obrázku pekný, len aby nám neostal ďalší rozkopaný park ako pod Severiu. To si občania naozaj nezaslúžia.
Myslím si, že hovorím za všetkých obyvateľov mestskej časti Sever- vráťte nám naše krásne zelené parky, lavičky a kľud na sídlisku.


Popis plnenia:
Súčasná legislatíva stavia samosprávy do situácie, kedy ťahajú za kratší koniec. Mesto Martin sa podobne ako niekoľko desiatok slovenských miest borí s problémovou firmou, ktorú si samo nemohlo vybrať, ale na základe vyhlásených podmienok ich vyberala externá spoločnosť. V súčasnosti je predmetná stavba stavenisko, za ktoré je zodpovedný realizátor stavby. Mesto má len obmedzené možnosti, ako tieto práce kontrolovať. Jednou z nich však určite je vykonávanie stavebného dozoru, ktorý mesto pravidelne vykonáva. Búracie práce, ktoré si občania všimli, sú práve dôsledkom vytknutia nekvalitnej práce. Pochybenia musia byť opravené a uvedené do súladu s projektom stavby a realizátor stavby tak musí urobiť na vlastné náklady. Z posledného kontrolného dňa stavby vyplýva, že na stavbe sa našlo viacero nedostatkov. Mesto už oznámilo zhotoviteľovi, že nepreberie materiály vrátane montáže, ktoré nespĺňajú kvalitu predpísanú projektom. Zároveň dôrazne žiada posilniť stavebné kapacity a zlepšiť kvalitu vykonávaných prác. Termín ukončenia stavby je 30. júna. V opačnom prípade je mesto pripravené brániť sa právnou cestou.

Dátum plnenia:
10.5.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky