titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
261

Pripomienka:
Dobrý deň, moja pripomienka sa týka dokončenia pešej zóny pri budove 1. MS. Nakoľko máme predajňu v blízkosti tohto "inkriminovaného" úseku, denno-denne sledujeme akým "závratným" tempom práce na tomto krátkom úseku námestia napredujú. Robotníci sú tam po jednom-dvoch, viac sa opierajú o lopaty ako pracujú, a súdiac z predchádzajúcich, ešte minuloročných, pokrokov v rekonštrukcii, bude týchto 100m2 hotových tak o dva roky... Je to naozaj hanba mesta, objednávateľ tejto rekonštrukcie, že pripustí, aby sa najvyťaženejšia časť pešej zóny - pričom tak krátkeho úseku - opravovala celé mesiace, pomaly rok. Nehovoriac už o s tým spojenom hluku, prachu, špine a menšej návštevnosti obchodov, ktoré sa nachádzajú v okolí...

Popis plnenia:
Súčasná legislatíva stavia samosprávy do situácie, kedy ťahajú za kratší koniec. Mesto Martin sa podobne ako niekoľko desiatok slovenských miest borí s problémovou firmou, ktorú si samo nemohlo vybrať, ale na základe vyhlásených podmienok ich vyberala externá spoločnosť. V súčasnosti je predmetná stavba stavenisko, za ktoré je zodpovedný realizátor stavby. Mesto má len obmedzené možnosti, ako tieto práce kontrolovať. Jednou z nich však určite je vykonávanie stavebného dozoru, ktorý mesto pravidelne vykonáva. Búracie práce, ktoré si občania všimli, sú práve dôsledkom vytknutia nekvalitnej práce. Pochybenia musia byť opravené a uvedené do súladu s projektom stavby a realizátor stavby tak musí urobiť na vlastné náklady. Z posledného kontrolného dňa stavby vyplýva, že na stavbe sa našlo viacero nedostatkov. Mesto už oznámilo zhotoviteľovi, že nepreberie materiály vrátane montáže, ktoré nespĺňajú kvalitu predpísanú projektom. Zároveň dôrazne žiada posilniť stavebné kapacity a zlepšiť kvalitu vykonávaných prác. Termín ukončenia stavby je 30. júna. V opačnom prípade je mesto pripravené brániť sa právnou cestou.

Dátum plnenia:
10.5.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky