titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
260

Pripomienka:
Kedy bude nastavená svetelná signalizácia na prejazd križovatkami na obchvate tak aby pri povolenej rýchlosti 70 km/h tvorila zelenú vlnu pre dopravné prostriedky prechádzajúce cez Martin?

Popis plnenia:
Mestu Martin záleží, aby kvalitu ovzdušia neznižovali faktory, ktoré vie ovplyvniť. Jedným z nich je aj nastavenie svetelnej signalizácie. Synchronizáciou cestnej svetelnej signalizácie sa zaoberá od januára tohto roku, keďže doteraz na to neboli vyčlenené financie z rozpočtu mesta. V januári bola vypracovaná projektová dokumentácia a začiatkom februára sa uskutočnil aj elektronický prieskum, na základe ktorého bola vybratá firma. Tá však začiatkom apríla mestu oznámila, že od zákazky odstupuje. Aktuálne je mesto v rokovaní s ďalšou firmou, ktorá má oprávnenie vykonať koordináciu svetelnej signalizácie. Mesto jej poskytlo všetky materiály a čaká na jej vyjadrenie. Navyše v máji došlo k ďalšej poruche na elektrickom zariadení na križovatkách na obchvate smerom na Žilinu, kde opäť došlo k posunu zelenej vlny. Poruchu sa mesto snaží odstrániť v čo najkratšom čase.

Dátum plnenia:
1.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky