titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
259

Pripomienka:
Zdravím, žiadam Vás o obrezanie stromov-lipy, na hlavnej ulici Hollého -Stráne.Stromy sú veľmi prerastené a znečisťuju okolie.Už som to žiadala v jeseni,ale nedalo sa....Ďakujem.

Popis plnenia:
Vyvetvovanie stromov sa robí počas vegetačného obdobia, preto sa to nedalo vykonať skôr. Pre výrub stromov platia od januára nové jednoduchšie pravidlá. Ak chce občan vykonať výrub dreviny na mestskom pozemku, musí najskôr podať podnet na Odbor komunálnych služieb na oddelení životného prostredia a dopravy na Mestskom úrade v Martine. Vo svojom podnete presne identifikuje svoj zámer a to najmä, o ktoré stromy ide, kde presne rastú, aký zásah žiada (výrub alebo orezanie stromu), prípadne iné skutočnosti potrebné pre vybavenie podnetu. Za podanie podnetu sa neplatí žiadny správny poplatok a mesto je povinné vybaviť ho do 30 dní. Po splnení zákonných povinností mesto vykoná výrub alebo úpravu dreviny na vlastné náklady.

Dátum plnenia:
11.5.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky