titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
257

Pripomienka:
Pripájam sa k pripomienke č. 253. Situácia je kritická dá sa povedať v celom okolí - nielen Prieložtek, ale aj ul. Kollárova či Na Bystričku. Popisujem zopár postrehov a nech si to niekto z kompetentných ide vyskúšať. Nabudúce je potrebné aj porozmýšľať, kde všade je vhodné budovať parkovacie miesta.
1. Dostať sa z Prieložteka na ul. Kollárova chce ohromnú dávku jasnovidectva, božskej trpezlivosti a odvahy. Musíte vyjsť až do križovatky (ak vám sprava nič nejde) aby ste videli, čo sa zľava na vás rúti. Nehovorím o tom, že v ceste stoja autá zaparkované pred obchodmi (veď len chvíľu, všakže) alebo ďalšie obchoduchtivé autá blokujúce plynulosť premávky. Prečo tu nie sú policajti nechápem, veď je to raj pre pokuty. Ak chcú splniť plán pokút, stačí sa tu postaviť a za týždeň majú splnený ročný plán.
2. Prejazd ulicou Na Bystričku na Kollárovu je ďalší adrenalín a raj pre pokuty vďaka majiteľom áut pravdepodobne domácich, parkujúcich: a) na chodníku, b) v ceste. Žiada sa tam dopravná značka, ktorá obmedzí parkovanie aspoň v určitom čase napr. od 7:00 do 19:00 a to od železničného priecestia až po križovatku. Sa čudujem, že sa nesťažujú vodiči autobusov linky 62, ktorí to tam majú veľmi pestré.
3. A do tretice mimo tohto úseku. Neuvažuje sa nad vodorovným značením na ul. Nade Hejnej v mieste odbočujúcom na konečnú zastávku MHD a to tak, že by bol samostatný odbočujúci pruh a samostatný priamy pruh pre vozidlá pokračujúce k Tescu. Miesta je tam habadej a aj premávka by bola plynulejšia.
S pozdravom občan mesta.

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet, o prehľadnosti križovatky Ul. Prieložtek – Ul. Kollárova budeme rokovať s Okresným dopravným inšpektorátom v OR PZ SR v Martine. Treba však povedať, že Mestská polícia sa nezameriava na lokality, kde dochádza k porušovaniu zákona preto, že sú „rajom pre pokuty“. Jej prioritnou úlohou je zabezpečenie verejného poriadku, ktorého súčasťou môže byť zároveň aj uloženie sankcie za priestupok. Pokuta však nie je cieľom, ale prostriedkom. Mestská polícia v záujme zabezpečiť verejný poriadok zasahuje v prípade potreby vždy v zmysle zákona aj na Ul. Prieložtek – Kollárova. Výnimku parkovania na Kollárovej ulici sčasti na chodníku a sčasti na vozovke tvorí parkovanie za objektom Polikliniky Senium Medica, kde je takéto parkovanie dočasne povolené rozhodnutím až do vybudovania trvalého parkoviska pre polikliniku. Ulica na Bystričku je cesta III. triedy, ktorú vlastní ŽSK a teda patrí pod správu Správy ciest ŽSK, Závod Turiec a nie pod mesto. Na ulici N. Hejnej sa momentálne prehodnocuje celková organizácia dopravy. Je vypracovaný nový plán organizácie dopravy a momentálne prebieha jeho schvaľovacie konanie. Súčasťou zmien by malo byť aj vymedzenie odbočovacích jazdných pruhov.

Dátum plnenia:
26.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky