titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
256

Pripomienka:
chcem sa opýtat či pánu primátorovi alebo iným kompetentným osobám nevadí tá katastrofálna cesta Amra Pietra sama obrovská jama tá cesta je horšia ako rumunské cesty !!!!!!!!

Popis plnenia:
Mesto Martin, hneď ako to zmena počasia umožnila, začalo s opravami na tých cestách, ktoré sú v správe mesta. Cesta Ambra Pietra, ktorú spomínate, je však štátna cesta a preto sme vyrozumeli jej správcu Slovenskú správu ciest, aby sa predmetným úsekom zaoberali.

Dátum plnenia:
4.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky