titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
255

Pripomienka:
Dokedy bude na križovatke ciest A´.Stodolu a P.V,Rovnianka veľká diera ? Opakuje sa to každoročne a len sa to pláta. Veľká prašnosť a špina.

Popis plnenia:
Opravy na komunikáciách, ktoré sú v pôsobnosti mesta Martin, sa už rozbehli. Mesto začalo v MČ Ľadoveň a bude postupovať podľa harmonogramu dôležitosti. To znamená, že najskôr bude opravovať hlavné ťahy (po ktorých jazdia autobusy) a potom bude pokračovať na vedľajšie komunikácie. Dieru na križovatke ciest, o ktorej hovoríte, skontrolujeme a v prípade závažného porušenia vozovky, bude prednostne zaradená do plánu prác.

Dátum plnenia:
4.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky