titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
254

Pripomienka:
Prečo nedostávajú mestskí policajti štvrťročné odmeny? Veď sú v jednom vreci s pracovníkmi MsÚ a tí dostávajú.

Popis plnenia:
Odmeny sú nenárokovateľnou zložkou platu, preto nie sú vyplácané automaticky. Ich udeľovanie je témou na rokovanie so zástupcami odborovej organizácie na Mestskej polícii. Spoločné rokovania o tejto téme podľa potreby aj prebiehajú. Zatiaľ neboli vyplatené štvrťročné odmeny žiadnemu pracovníkovi úradu, pretože prvý štvrťrok roka 2012 ešte neuplynul.

Dátum plnenia:
2.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky