titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
253

Pripomienka:
Zdravím,
takto po zime je dobrý čas na očistu mesta od roztrúsených odpadkov na sídliskách a nie len tam. Navrhujem, aby ste skupinu aktivačných pracovníkov vybavili plastovými vrecami a nech vyčistia mesto a to nie len centrum. Rozhodne by neamli obísť ani okolie chodníka od svetelnej križovatky pri Slimáku pozdĺž Tesca až k Tulipu a ďalej na Záturčie. Nech sa nemusíme za svoje meso hanbiť. Ďakujem.

Popis plnenia:
Mesto minulý víkend organizovalo akciu Jarná očista, v rámci ktorej dobrovoľníci očistili od odpadkov breh pri rieke Turiec a Lesopark Jedľoviny. V týchto miestach plánuje mesto už čoskoro vytvoriť oddychové zóny. Dlhodobejšou akciou, ktorá v meste prebieha po mestských častiach, je umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na veľkoobjemový odpad. O aktuálnom mieste pristavenia kontajnerov mesto informuje prostredníctvom SMS InfoKanálu. V rámci očisty sa robí aj vyvetvovanie krov, odstraňujú sa neriadené skládky. V oblasti, ktorú spomínate, sa spracúva projektová štúdia oddychovej zóny. Mala by sa realizovať v druhom polroku 2012, vrátane vybudovania lavičiek.

Dátum plnenia:
11.5.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky