titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
252

Pripomienka:
Nepáči sa mi, že pri voľbách do NR 2012 sa u nás v meste Martin mohlo hlasovať-elektronický prieskum verejnej mienky Martinčanov, kde si mohli vybrať z ponúknutých investičných zámerov v Martine. Chcem podotknúť pánovi Hrnčiarovi, že nie každý má internet, nie každý ho ovláda (hlavne starší občania mesta). Myslím, na tomto hlasovaní sa zúčastnili len mladší občania a preto dali prednosť cyklictickým trasám. Treba dať možnosť hlasovať-pripomienkovať aj iným spôsobom, aby sa k investičným zámerom mohli vyjadriť všetci občania Martina, nie len jednotlivci....

Popis plnenia:
V Elektronickom prieskume verejnej mienky hlasovalo takmer 5 tisíc Martinčanov, z toho 355 ľudí tak urobilo prostredníctvom internetu z domu alebo z iného miesta s pripojením na internet. Čo predstavuje 10,54 percentnú účasť z celkového počtu oprávnených voličov. Nemôžeme teda súhlasiť, že to bolo len pre jednotlivcov. Viac než 10-percentná vzorka obyvateľov postačuje aj agentúram, ktoré robia prieskumy verejnej mienky na rôzne témy v celoslovenskom meradle. Podľa dostupných informácií vieme, že práve kategória 60 a viac ročných obyvateľov sa zúčastnila na prieskume v najväčšom počte, po nej nasledovala kategória 50 – 59 ročných. Nemôžeme teda súhlasiť ani s tvrdením, že by prieskum bol len pre mladých. Navyše počas celého dňa boli v hlasovacích miestnostiach zapisovatelia, ktorí v prípade potreby ochotne pomohli každému, kto mal s obsluhou počítača problém – a to rovnako starším i mladším obyvateľom. Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili hlasovania, vyberali najčastejšie cyklotrasy. Možno sa budete diviť, ale podľa skúseností z niektorých volebných miestností, práve starší ľudia vyberali možnosť dobudovania cyklotrás, pričom Denný stacionár pre seniorov bol u nich až na druhom mieste. Výsledok hlasovania má pre vedenie mesta poradný charakter, dá sa však predpokladať, že vôľu ľudu bude rešpektovať.

Dátum plnenia:
30.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky