titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
251

Pripomienka:
Dobrý deň.
Určite nie som jeden, ktorý si v zime pri napadnutom snehu zaregistroval to obrovské množstvo výkalov od psov, ktoré sa nachádzali v priestoroch okolo detského ihriska pred Gándhího ulicou. Až zime sa dá vidieť, že v akých hyg. priestoroch sa naše deti hrajú. Myslím si, že keď už boli na trávnatom priestore osadené kovové bránky pre loptové hry, tak malo sa to zabezpečiť, aby do tohto priestoru bol zakázaný vstup so psami. Najjednoduchšie by bolo okolo tohto priestoru osadiť informačné tabule, ktoré by upozorňovali, že je tam zákaz vstupu so psami. Po osadení takýchto tabúľ by bolo aktuálne aj kontrolovať, že ako sa to dodržuje. Toto miesto je totiž momentálne "najvhodnejším" miestom pre venčenie psov. Nebolo by na tom nič zlé, keby majitelia psov výkaly po nich by automatický odstraňovali. V súčasnosti je to skôr výnimka, že to po psoch odpracú. Dosť často sa stáva, že v tomto priestore psi bez dohľadu behajú ( a niekedy aj medzi hrajúcimi deťmi) a potom si aj "vykonajú" svoju potrebu. Najmarkatnenšie je to v sobotu v nedeľu a každý večer po zotmení. Preto som tohto názoru, že nielen okolo tohto volného trávnatého priestoru by mali byť umiestnené informačné tabule zakazujúce vstup so psom ale tieto by sa mohli umiestniť aj tak aby tento zákaz bol min. 5-10 metrov aj okolo oploteného detského ihriska ale aj okolo asfaltového ihriska, ktoré sa nachádza tesne vedľa týchto priestorov. Tak isto si myslím, že by nebolo zle keby sa pri vstupe do oploteného priestoru dets. ihriska umiestnili upozornenia, ktoré by zakazovali, vstup deťom, ktoré už prekročili určitý vek (nap. 12 rokov) tak isto upozornenie na zákaz vstupu so psom ako aj zákazu fajčenia (najmä pre rodičov) v tomto priestore. Takýto je môj pohľad na súčasný stav. Ak je mesto iného názoru, že psi sú prednejší ako naše deti, tak tento môj príspevok považujte za príspevok ktorý je otravný.

Popis plnenia:
Problematiku pohybu psov na verejnom priestranstve ošetruje VZN, podľa ktorého je zakázaný vstup psov (okrem vodiaceho a služobného) na verejné priestranstvo. Takéto miesta sú označené piktogramom preškrtnutej siluety psa a patria sem detské a streetballové ihriská, detské pieskoviská, dopravné ihriská, športoviská, letné kúpalisko, školy a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, cintoríny, pamätníky a pietne miesta. Zároveň zakazuje voľný pohyb psov na námestiach, pešej zóne a v parkoch. Piktogramy s preškrtnutou siluetou psa boli osadené na celom území mesta Martin, avšak okamžite po namontovaní boli zničené. Podnet samozrejme posunieme Mestskej polícii, ktorá porušenie tohto VZN môže riešiť pokutou. Zároveň chceme poprosiť občanov, aby spolupracovali, ak budú svedkami porušovania tohto zákazu a okamžite na miesto privolali mestských policajtov.

Dátum plnenia:
2.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky