titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
250

Pripomienka:
dobrý deň, je mi smutno a zároveň na vracanie z práce mestskej polície. vrátim sa večer s ani nie 2-ročným dieťaťom od rodičov a nemám kde zaparkovať. na druhý deň doobeda niekto zavolá mestských policajtov, ktorým prekáža,že stojím necelou polkou auta na trávnatej ploche. z materskej 194 € tak musím zaplatiť pokutu. takže ked nebudem mať na konci mesiaca na plienky tak budem musieť dieťaťu vysvetliť o čom sú mestskí policajti. o ničom, iba o tom aby sa na jar zašívali pri výmeničke ... dalo sa to riešiť aj pohovorom, ale to by museli mestskí policajti ľudia, ktorí majú pomáhať nám občanom

Popis plnenia:
Na základe podnetu musí Mestská polícia reagovať na porušovanie zákona a priestupok musí vždy riešiť v zmysle zákona. V každom prípade je potrebné priznať, že čím menej bude zo strany občanov dochádzať k porušovaniu zákonov a niariadení, o to menej bude mestská polícia nútená vykonávať aj menej populárnu časť svojej činnosti – represívne opatrenia, s ktorými máte aj Vy osobnú skúsenosť. Mestská polícia plní aj iné funkcie a bezpochyby sú medzi nimi aj udalosti, ktoré dokazujú, že koná v duchu hesla pomáhať a chrániť. V tomto si Vám dovolíme oponovať, represívny orgán akým mestská polícia je, sa aj napriek svojim mnohým pozitívnym a užitočným aktivitám veľkej popularite zrejme nikdy nebude tešiť. Ako reakciu na Vašu pripomienku ohľadom finančnej situácie, pripájame nformáciu, že v prípade ak sa občania nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii, mesto Martin ponúka v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, VZN č. 78 a jeho dodatkov viaceréi sociálne služby ako je napríklad jednorazová dávka v hmotnej núdzi rodinám s deťmi, nezamestnaným a seniorom, ale aj jednorazová dávka sociálnej pomoci rodinám, nezamestnaným, seniorom a podobne. Jednou zo služieb je aj poskytovanie sociálneho poradenstva klientom.

Dátum plnenia:
14.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky