titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
248

Pripomienka:
chcem sa opýtat prečo sa platba za smeti vo výške 25 euro dá platit na dva krát ale platba za parkovanie v sume 180 euro nie !!!! je to normálne ? je to v súlade zo zákonom platit 1 rok dopredu ?

Popis plnenia:
Sumy ako aj lehoty splatnosti a spôsob platenia sú stanovené platným Všeobecne záväzným nariadením, ktoré schvaľujú poslanci v mestskom zastupiteľstve. Tak ako je to vo všetkých prípadoch, aj tu je vždy od začiatku návrh znenia a obsahu VZN spracovaný v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Ak máte návrh, ako tento systém zmeniť či vylepšiť, môžete osloviť poslanca za svoju mestskú časť a adresovať mu svoje požiadavky. Poslanec zároveň môže byť tým, kto môže presadiť zmenu v mestskom zastupiteľstve.

Dátum plnenia:
26.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky