titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
247

Pripomienka:
Na ulici Prieložtek je nevyhovujúca dopravná situácia, úzka cesta, dvojsmerná premávky bez zákazu státia. kedysi ta bola aspoň žltá čiara, ktorá vyčleňovala priestor pre chodcov. čiara tam už nie je a často tam vznikajú nebezpečné situácie pre chodcov.

Popis plnenia:
Ďakujeme za upozornenie. Žltá čiara pre chodcov bude obnovená pri jarnej obnove dopravného značenia v mesiaci apríl – máj 2012.

Dátum plnenia:
30.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky