titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
246

Pripomienka:
Schody pri ulici Pribinovej sú v dezolátnom stave, vzniklo tam aj pár úrazov. Plánuje mesto riešiť situáciu?

Popis plnenia:
O zlom stave schodov na Ul. Pribinova – N. Hejnej vieme a situáciu riešime. Mesto už vysúťažilo kokrétneho dodávateľa a čaká sa na vyčlenenie finančných prostriedkov z Mestskej časti.

Dátum plnenia:
30.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky