titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
245

Pripomienka:
Od roku 2009 stále sľubujete vybudovanie parkovísk v zaturci ale okrem asi 20 tich miest stále nič...ale zakladať papuče a vyberať pokuty to viete...nsp je predsa výkonná moc mesta. Tak nech v prvom rade mesto zabezpečí dostatok parkovísk a potom nech policajti buzeruju....máte to nejak popletene...nezdá sa vám???? Tak kedy bude v tomto konečne poriadok a spravodlivosť....čo???????

Popis plnenia:
Príslušníci Mestskej polície musia vždy postupovať v zmysle zákona a riešiť každé jeho porušenie. O chýbajúcich parkovacích miestach na sídliskách vieme. Situáciu najlepšie demonštruje štatistika vývoja motorizmu, ktorá hovorí o tom, že kým v 80. rokoch (kedy sa sídliská v meste Martin projektovali) pripadlo na 1 auto 8 obyvateľov. V minulom roku to bolo už len 2,5 obyvateľa na auto a v roku 2015 majú byť na 1 auto dvaja ľudia. Odborníci sa však zhodujú v tom, že tento stav sa dosiahne už v budúcom roku. Ročne vznikne v meste okolo 100 parkovacích miest. Ich vytváranie však priamo závisí od poslancov jednotlivých mestských častí, ktorí môžu za ich budovanie „bojovať“ v mestskom zastupiteľstve. Preto vám odporúčame obrátiť sa na poslanca danej mestskej časti, ktorý vám môže pomôcť v realizovaní vašich požiadaviek.

Dátum plnenia:
30.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky