titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
242

Pripomienka:
Kedy a čo chcete robiť s parkovaním v Záturčí okrem zakladania papúč a vyberania pokút mestskými policajtmi? Roky už sľubujete riešenie problému, ale stále sa nič nedeje. V prieskume verejnej mienky chcete riešiť budovy, námestie a iné menej podstatné investície, ktoré nie sú tak nevyhnutné. Zahrňte do prieskumu aj otázku parkovania na sídliskách. Potom sa dozviete čo chcú obyvatelia Martina!

Popis plnenia:
O chýbajúcich parkovacích miestach na sídliskách vieme. Situáciu najlepšie demonštruje štatistika vývoja motorizmu, ktorá hovorí o tom, že kým v 80. rokoch (kedy sa sídliská v meste Martin projektovali) pripadlo na 1 auto 8 obyvateľov. V minulom roku to bolo už len 2,5 obyvateľa na auto a v roku 2015 majú byť na 1 auto dvaja ľudia. Odborníci sa však zhodujú v tom, že tento stav sa dosiahne už v budúcom roku. Ročne vznikne v meste okolo 100 parkovacích miest. Ich vytváranie však priamo závisí od poslancov jednotlivých mestských častí, ktorí môžu za ich budovanie „bojovať“ v mestskom zastupiteľstve. Investície, ktoré boli zaradené do elektronického prieskumu, schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva a boli vyberané v spolupráci s vedením mesta. Možnosť zapojiť sa a navrhnúť ďalšie investície mali aj občania a mohli tak urobiť priamo počas konania mestského zastupiteľstva, kde sa zoznam investícií schvaľoval. Dovolíme si Vám teda odporučiť, aby ste túto možnosť využili pri príprave najbližšieho elektronického referenda. Občania mesta Martin majú vďaka projektu Transparentné mesto v rámci Slovenska naozaj vysoko nadštandardné možnosti zapájania sa do rozhodovania o chode mesta, sledovania a ovpyvňovania rozhodnutí volených predstaviteľov a nás veľmi poteší, ak budú tieto možnosti zo strany občanov viac sledované a hlavne využívané. Ak sa vrátime k už konanému elektronickému referendu, môžeme len dodať, že v súčasnosti je už hlasovanie ukončené a Martinčania si vybrali dobudovanie cyklotrás.

Dátum plnenia:
30.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky