titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
238

Pripomienka:
Pošta Podháj. Dobrý deň, uvedená pošta má maximálne nedostačujúce otváracie hodiny. Do 14.45 a v utorok iba do 11 doobeda, Pričom sa zamyká už o 14.30! Pre občanov je to nevyhovujúce a nedostačujúce. Obyvatelia Podhája sú pripravení spísať petíciu a vyzbierať podpisy. Mohol by sa tomuto problému venovať poslanec za mestskú časť Podháj? Fotka na Vašej stránke je síce pekná, ale nikde som nenašla na žiadneho z nich kontakt, aby som konkrétne jemu adresovala tento problém. Ďakujem.

Popis plnenia:
Slovenská pošta spadá do kompetencie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Mesto Martin vyvolalo niekoľko krát diskusiu nielen ohľadom predĺženia otváracích hodín na existujúcich pobočkách pošty v Martine, ale aj ohľadom vytvorenia nových pobočiek. Zástupcovia pošty neboli prístupní urobiť kompromis, ani keď mesto ponúklo svoje priestory, ktoré by pošte prenajalo. Tendencia je taká, že skôr by znižovali počet zamestnancov i pobočiek. Kontaktné údaje na poslanca nájdete aj na webovej stránke mesta.

Dátum plnenia:
26.6.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky