titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
234

Pripomienka:
Po dnešnej rannej "veselej" ceste do práce ma zaujíma toto: Cesty sú už týždeň suché a bez problémov prejazdné. Čo takto vrhnúť sa so zimnou údržbou a s posypmi na sídliská? Neviem, aká je situácia inde, ale na Ľadovni sú chodníky a niektoré cesty čistý ľad. Čaká sa, kým sa doláme čo najviac ľudí a potom sa s tým začne? Alebo sa čaká na oteplenie? To sa zatiaľ zrejme prísť nechystá. Alebo sa v tomto meste na chodcov v okrajových častiach mesta nemyslí?

Popis plnenia:
Pri podobných pripomienkach prosíme, aby ste uviedli konkrétne miesto, prípadne čas, kde vznikol problém. Len tak dokáže Mestský úrad preveriť danú skutočnosť a zjednať nápravu u dodávateľskej firmy. Treba povedať, že niektoré chodníky udržuje mesto, iné zas majitelia priľahlých nehnuteľností. Ulice sú udržiavané podľa mestského operačného plánu, zverejneného na web stránke mesta a schváleného na Mestskom zastupiteľstve. Bolo by potrebné konfrontovať skutočnosť s týmto plánom. Na konkrétne pripomienky reaguje úrad ihneď oslovením dispečingu. Problém vznikol možno aj preto, že pri chodníkoch je vysoký podiel ručnej práce. Aj pri zapojení všetkých občanov na verejnoprospešných prácach v súčinnosti s prostriedkami dodávateľskej firmy zabezpečujúcej zimnú údržbu vznikali problémy najmä v situácii, keď po posýpaní chodníka došlo k otepleniu, roztopeniu ľadu a efekt posýpania bol anulovaný. V prvom rade treba mať na pamäti, že zimná údržba je len zmierňovanie dôsledkov prejavov počasia a vodiči i chodci sa musia prispôsobiť aktuálnym podmienkam.

Dátum plnenia:
28.2.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky