titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
224

Pripomienka:
Pridávam sa k pripomienke č. 249, vďaka parkovaniu áut a hlavne častej jazde áut po chodníkoch a zeleni v mestskej časti Záturčie (hlavne ul.A.Stodolu okolo vchodu č.52) to tu vyzerá ako na stavenisku. Bolo by dobré, keby sa sem niekto z kompetentných prišiel pozrieť...

Popis plnenia:
na váš podnet vykonáva Mestská polícia v Martine v zmysle paragrafu 58 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov objasňovanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Príslušníci Mestskej polície vykonávajú také opatrenia, aby uvedeným priestupkom zabránili a to, najmä využívaním mestského kamerového systému, zintenzívnením obchádzkovej služby v danej mestskej časti a podobne. V čase od 1.1. do 18.1. riešili celkovo 17 dopravných priestupkov, z toho 14 napomenutím, dva 10 – eurovou a jeden 5-eurovou pokutou. V Mestskej časti Záturčie na Ul. P.V. Rovnianka riešili policajti 11 – krát parkovanie na chodníku, z toho desaťkrát išlo o napomenutie a jedenkrát bola udelená 10-eurová pokuta. Napomenuli aj vodiča, ktorý parkoval na vyhradenom mieste. Ďalšiemu za porušenie zákazu vjazdu udelili 5-eurovú pokutu. Na Ulici Š. Furdeka dvakrát riešili vodičov, ktorí porušili značku zákazu vjazdu. Jedného z nich napomenuli, druhého pokutovali desiatimi eurami. Na Ulici Aurela Stodolu napomenuli vodiča, stojaceho v zákaze zastavenia a iného vodiča parkujúceho na chodníku.

Dátum plnenia:
4.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky