titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
219

Pripomienka:
chcem skolaudovať rod. dom, štyri roky mám podanu žiadosť, najprv sa vyhovárali na chýbajuce dokumenty, teraz že sú už všetky, ale že treba čakať, ale do kedy?

Popis plnenia:
Žiadosť občana bola vyriešená na osobnom stretnutí s pracovníkom Stavebného úradu.

Dátum plnenia:
4.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky