titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
212

Pripomienka:
Dobrý deň.
Na základe uverejnenej reportáže poslancov mesta Galanty http://www.galantaverejne.sk/temy/boli-sme-na-navsteve-najlepsie-fungujucej-samospravy-v-europe a odporúčaných stránok mesta Martin a pána primátora Mgr.Art.Andreja Hrnčiara - www.transparentnemesto.sk, www.andrejhrnciar.sk, dovolím si pánovi primátorovi úprimne vyjadriť uznanie a obdiv jeho záslužnej práci v prospech občanov mesta. Domnievam sa, že úspešný rozvoj mesta Martin vďaka usilovnosti pána primátora môže byť vzorom pre nejedno mesto na Slovensku. Želám pánovi primátorovi veľa ďalších úspechov, pozitivizmu a elánu v novom roku 2012! S úctou Červeňanská Andrea, Galanta.

Popis plnenia:
Ďakujeme za uznanie a podobne želáme všetko dobré.

Dátum plnenia:
21.12.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky