titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
211

Pripomienka:
Je chváli hodné, že po viac ako 20-tých rokoch sa opravil povrch parkovacieho priestoru medzi pred našou bytovkou ako aj pred susediacimi bytovkami. Nielen ja ale aj ostatní obyvatelia bytoviek som očakával, že pred každým vchodom do bytovky vyčleníte - označíte jedno parkovacie miesto pre prípadné a nevyhnutné zastavenie vozidla záchrannej zdr. služby alebo pre prípad vykladania a nakladania veci ťažších a väčších rozmerov alebo pre prípad potreby vozidiel hasičského zboru. V súčasný stav nedáva pracovníkom záchr. zdrav. služby zaparkovať čo najbližšie k potrebnému vchodu a v prípade prevozu chorého nemajú šancu ho čo najrýchlejšie dopraviť do sanitného vozidla. Pri súčasnom stave je šanca dostať pacienta do sanitky po absolvovaní min. 80 metrov po chodníku na koniec tohto chodníka a potom zase k odstavenej sanitke. Mohlo stáť na posúdenie, či bude pred každou bytovkou stáť o 3 auta menej ale pre hore uvedené potreby bude vždy volné miesto pre prípad. Tiež je chválihodné, že sú pred každou bytovkou k dispozícií aj kontajnery a separovanie odpadu, ale keď pred týmito kontajnermi zaparkujú auta, tak nemá ani mladší človek možnosť dostať sa ku ním a potom už starší ľudia vôbec nemajú šancu. Čo v takom prípade nastáva ? Aj odpad určený na separátny zber vhodí do kontajnera pre ostatný odpad. Pritom by stačilo tak málo, urobiť buď technickú zábranu aby auta nemohli tesne zaparkovať pred týmito kontajnermi alebo umiestniť dopravnú značku, ktorá by zakazovala takéto parkovanie pred týmito kontajnermi. Skúste sa stým troška zaoberať či by sa to nedalo všetko čo som uviedol poriešiť rýchlo, jednoducho a k spokojnosti obyvateľov daných bytoviek. Ďakujem

Popis plnenia:
Jedným z najväčších problémov mesta Martin je práve nedostatok parkovacích miest, ktoré sa snažíme riešiť k spokojnosti svojich občanov. Z tohto dôvodu bolo upustené od parkovacích zábran. Parkovacie miesta sú označované v zmysle platnej legislatívy, pričom nie je obmedzovaný prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby.

Dátum plnenia:
4.1.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky