titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
210

Pripomienka:
Na ulici Zelená a v Čajkovskej štvrti boli osadené nové koše na drobný odpad. Všetky tieto koše sú vyprázdňované až na jeden, ktorý je osadený pred našim vchodom Zelená 1. Kôš je preplnený odpadom a vietor rozfúkava papiere po okolí.

Popis plnenia:
Ďakujeme za upozornenie. Uvedenú situáciu vyriešime v najbližšej dobe so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu.

Dátum plnenia:
16.12.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky