titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
206

Pripomienka:
Síce ste opravili lavičky, ale nie pri ihrisku na Krónerovej 1,2,3,4,5,6, ako bolo v pripomienke 173

Popis plnenia:
Oprava poškodených parkových lavičiek bola vykonaná na Krónerovej ulici č. 1-3 v malej parkovej ploche v mesiaci november 2011. Na oprave 3 ks poškodených lavičiek nachádzajúcich sa na asfaltovej ploche na Krónerovej ulici č. 4-6 sa obyvatelia bytového domu nedohodli. Zásah do inventáru vykoná mesto Martin až po vyjadrení sa VMČ Ladoveň.

Dátum plnenia:
28.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky