titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
204

Pripomienka:
Je potrebné odstrániť závadu v osvetlení na ulici Zvolenskej na krytom chodníku pozdĺž domu č 21. Ďakujem za porozumenie, s pozdravom M. G.

Popis plnenia:
Ďakujeme za upozornenie. Danú situáciu sme preverili. Ide o závažnú káblovú poruchu. Predpoklad odstránenie poruchy je do konca roka 2011.

Dátum plnenia:
25.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky