titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
203

Pripomienka:
Dokedy budú príslušné orgány mesta robiť obštrukcie pri stavebnom a územnom konaní individuálnym majiteľom parciel v Novom Martine a brániť tak v riadnom užívaní ích súkromného majetku? Pripomínam rovnako dvojitý meter príslušných úradov pri udeľovaní stavebných povolení na týchto parcelách, kedže za rovnakých podmienok boli už udelené 4 stavebné povolenia. Toto je arogancia moci!!!

Popis plnenia:
Pripomienka sa prejednáva.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky