titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
202

Pripomienka:
Dobrý deň...

Formou tejto pripomienky, by som chcel získať informácie a zároveň poukázať na pretrvávajúci problém zdevastovaných krytých chodníkov medzi ulicami Gogoľova a D.Michaeliho v mest. časti Ľadoveň.
Pred pár rokmi prebiehal medzi občanmi sídl. Ľadoveň verejný prieskum,ohľadom riešenia situácie stavu týchto krytých chodníkov,ale napokon
nenastal v tomto probléme žiadny pozitívny posun.
Naopak, reálna situácia je taká, že stav tejto stavby začína byť nebezpečný. Odpadávajúce diely prehnitej drevenej konštrukcie obkladov, kusy strešnej krytiny, začínajú ohrozovať chodcov pri nepriaznivom veternom počasí. Ďalším problémom, je nefungujúce verejné osvetlenie, ktoré je inštalované na konštrukcii pergoly, ale vplyvom dezolátneho stavu elektroinštalácie je už roky odstavené, no a tých pár svetelných bodov, ktoré sú tu inštalované v priestore medzi chodníkmi situáciu nasvietenia priestoru neriešia.
Záverom by som chcel byť informovaný, kedy sa tento havarijny stav naozaj začne reálne riešiť ?
Pevne dúfam, že nie až vtedy, keď príde k úrazu
a poškodeniu zdravia niekoho z nás...
Ďakujem za odpoveď.
Fedor Kudja...

Popis plnenia:
Mesto Martin zadalo vypracovanie geometrického plánu na zameranie stavby pergol na danom pozemku. Po vyhotovení geometrického plánu budú môcť byť pergoly zapísané na list vlastníctva mesta Martin a následne zaevidované do majetku mesta. Doteraz sme nemohli vynakladať prostriedky na ich opravu nakoľko mesto nebolo vlastníkom uvedených pozemkov. Oprava pergol bude stáť cca 9tisíc EUR a s danou požiadavkou t.j. opravou bude uvažované pri tvorbe investičného plánu pre r. 2012. Požiadavka opravy pergol však v súčasnosti nie je prioritná.

Dátum plnenia:
25.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky