titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
201

Pripomienka:
Arogancia moci a či.. Asi dňa 8.11. 2011 postavili na ulici Holubyho smerom od plavárne pred našim domom 8-10 dopravnú značku Zákaz státia.Priestore kde je umiestnená parkovali autá s 28 bytových jednotiek a je pravda, že si prejazd vyžiadal zvýšenú pozornosť. Súčasný stav po príjati nového cestného zákona a obmedzenia stánia na chodníkoch, na tráve a z dôvodu vykonávania opráv na teplovodnom potrubí to bolo jediné miesto na parkovanie. K vyriešeniu situácie by skôr pomohlo vybudovanie parkoviska povedľa cesty smerom k DI alebo zjednosmerniť uvedenú cestu. Odbornosť riešenia dopravnej situácie v meste sa ukázala i na osadení prechodu pre chodcov po rekonštrukcii cesty P.O. Hviezdoslava na križovatke s ul. Záborského. Nie aby prechod bol na južnej strane kde je zdôvodu jednosmernosti cesty prechod rádovo menej vozidiel, bol prechod označený na severnej strane, kde chodec musí dávať pozor na autá idúce v dvoch prúdoch po Hviezdoslavke a odbočujúce vozidlá z oboch smerov ulice Záborského. Je zaujímave, že zákaz státia nebol osadený na ul. Holubyho aj za križovatkov Záborského i keď podmienky sú rovnaké. Asi tam niekdo býva-že by nejaký poslanec. Žiadam o zaujatie stanoviska do 15.11. 2011.

Popis plnenia:
Dopravné značenie"zákaz státia" bolo osadené z dôvodu sprehľadnenia dopravnej situácie v zákrute danej ulice. Nedošlo však k zníženiu kapacity parkovania, ale k jeho premiestneniu na druhú stranu. V prípade osadenia prechodu pre chodcov na ul. Hviezdoslavovej, správa danej komunikácie je v rukách VUC Žilina.

Dátum plnenia:
11.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky