titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
199

Pripomienka:
Kedy sa začne čistiť od napadaného lístia zo stromov? Jedná sa o okolie Košútky, priestoru medzi Košútkou a Zdravotným strediskom a jeho okolím. Veď to hrôza tade chodiť. Keď to zmokne, tak to páchne ako hnoj. Alebo sa ro nechá zapadnpť snehom? Ďakujem.

Popis plnenia:
Daný areál je monitorovaný zamestnancami mesta Martin a priebežne sa čistí. Lístie zo stromov opadáva stále a mesto sa snaží v maximálnej možnej miere zabezpečiť očistu daného areálu.

Dátum plnenia:
11.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky