titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
198

Pripomienka:
Mesto Martin sa považuje za centrum kultúry na Slovensku. Určitú kultúru tvorí, a hlavne ju môže i podporovať, regionálna televízia. Mesto by malo viac investovať do kvalitnejších správ, viac vlastných dokumentov,relácií...Jednoducho skvalitniť programovú štruktúru celej televízie . A hlavne investovať do modernejšej kamerovej techniky. Pri šetrení by sa mali nájsť financie, kedže je televízia je určitou reklamou "Transparentného mesta".

Popis plnenia:
Na základe zmluvy o spolupráci má mesto Martin definované oblasti spolupráce s TV Turiec. Ide o správy a priamy prenos vysielania zasadania mestského zastupiteľstva. Do augusta 2011 to boli aj „aktuálne témy“, ktorú sme vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu stiahli. Kvôli súčasnej finančnej situácii mesto Martin neplánuje rozšíriť vysielanie TV Turiec o ďalšie oblasti. Zvyšný priestor a oblasti vysielania je výlučne v kompetencii TV Turiec.

Dátum plnenia:
11.11.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky